Καταχωρήθηκε Γνωστοποιήθηκε Σε εξέλιξη Απαντήθηκε Κλειστό Στο αρχείο

Τροχονομία Πάσαλο πολυδατοδρομου

#106
Γνωστοποιήθηκε
Αναρτήθηκε πριν 6 χρόνια

Περιγραφή αιτήματος:

Απέναντι Ζορπα εκεί που υπάρχει χώρος στάθμευσης ο πάσαλο που διαχωρίζει κατεύθυνση ποδηλατοδρόμου έχει χτυπηθεί και καλύπτει τη μισή διάβαση.
Λόγω στάθμευσης και διακίνησης αυτοκινήτου ουσιαστικά ο πάσαλο δεν χρειάζεται διότι θα ξαναχτυπηθει.

Τοποθεσία:

Μονοπέτρας, Αγ. Νάπα, Κύπρος

Πορεία Αιτήματος

Καταχωρήθηκε

Καταχωρήθηκε

πριν 6 χρόνια

Δημιουργήθηκε από: Ανώνυμος Χρήστης

Αρχική καταχώρηση στην κατηγορία Τροχονομία

Γνωστοποιήθηκε

Γνωστοποιήθηκε

πριν 6 χρόνια

Δημιουργήθηκε από: Διαχειριστής

Tο αίτημα σας γνωστοποιήθηκε και διαβιβάστηκε στις αρμόδιες υπηρεσίες Τεχνικές Υπηρεσίες για ενέργεια