Καταχωρήθηκε Γνωστοποιήθηκε Σε εξέλιξη Απαντήθηκε Κλειστό Στο αρχείο

Καθαριότητα αποχωρητήρια

#148
Απαντήθηκε
Αναρτήθηκε πριν 5 χρόνια

Περιγραφή αιτήματος:

πεντακάθαρες παραλίες αλλά
χρειάζονται καθαριότητα τα αποχωρητήριο γενικά σε όλες τις παραλίες. ειδικά στην παραλία Μακρόνησο και μελίσσι

Τοποθεσία:

Μονοπέτρας, Αγ. Νάπα, Κύπρος

Πορεία Αιτήματος

Καταχωρήθηκε

Καταχωρήθηκε

πριν 5 χρόνια

Δημιουργήθηκε από: Ανώνυμος Χρήστης

Αρχική καταχώρηση στην κατηγορία Καθαριότητα

Γνωστοποιήθηκε

Γνωστοποιήθηκε

πριν 5 χρόνια

Δημιουργήθηκε από: Διαχειριστής

Το παράπονο σας διαβιβάστηκε στον επιθεωρητή παραλιών για ανάλογη ενέργεια

Απαντήθηκε

Απαντήθηκε

πριν 5 χρόνια

Δημιουργήθηκε από: Διαχειριστής

Μετά από ενημέρωση από τον Επιθεωρητή Παραλιών του Δήμου τα αποχωρητήρια σε όλες τις παραλίες καθαρίζονται εκ περιτροπής κάθε 2 ώρες