Καταχωρήθηκε Γνωστοποιήθηκε Σε εξέλιξη Απαντήθηκε Κλειστό Στο αρχείο

Τεχνικά θέματα Parking don't accept payment card

#229
Καταχωρήθηκε
Αναρτήθηκε πριν ένα μήνα

Περιγραφή αιτήματος:

I don't have cash and I need to pay parking.

Τοποθεσία:

8G6PX2R7+WJ6, Οδός Μελίνας Μερκούρη, Αθηένου 7600

Πορεία Αιτήματος

Καταχωρήθηκε

Καταχωρήθηκε

πριν ένα μήνα

Δημιουργήθηκε από: Ανώνυμος Χρήστης

Initial commit at category Τεχνικά θέματα